“Communication is to relationships what breath is to life” – Virginia Satir

Seksverslawing: Vanuit ‘n ander hoek – 1

Wanneer beroemdes soos oud-President, Bill Clinton, Tiger Woods, en Arnold Swazenegger sê dat hulle vele seksuele indiskresies eintlik seksverslawing is, is dit maklik om te dink dat hulle slegs verskonings uitdink om verantwoordelikheid vir hul gedrag vry te spring.
Voeg daarby die ongelooflike pyn van die eggenoot / geliefde, wat besef dat daar waarskynlik ʼn mate van geheimhouding en verraad oor ʼn tydperk plaasgevind het, en mens het ʼn kookpot van opinies en gevoelens. Verhoudings en gesinsbande kan onder hierdie omstandighede groot skade berokken word.
Ons persepsies van mense met verslawings is gewoonlik dat ons aanvanklik glo dit is suiwer ʼn morele verval of pure “slegtigheid” aan die kant van die verslaafde. So was dit vir dekades die geval met alkohol, dwelms en selfs rook en kompulsiewe dobbelary.
Soos wat die wetenskap ons kennis verbreed, het die besef gekom dat verslawing aan enige middel eintlik ʼn volwaardige diagnoseerbare siekte van die brein is. Vandag is kenners op die gebied dit eens dat verslawing aan enige middel ʼn komplekse siektetoestand is wat baie maal tesame met ernstige trauma of geestesgesondheidsprobleme soos ondermeer angs, depressie, aandag afleibaarheid (ADD) kan voorkom.
In 2015 het die APA (American Psychiatric Association) ook bevestig dat sekere gedrag of prosesse dieselfde verslawende potensiaal en vernietigende effek kan hê op mense se lewens. Verslawing aan seks en pornografie is vir baie mense seker die moeilikse verslawing om te aanvaar, maar dit word reeds reg oor die wereld en in Suid Afrika vir die laaste paar jaar suksesvol behandel.
Vrae en verse:
• Seksverslaafdes gebruik hul “siekte” sodat hulle nie verantwoordelikheid hoef te neem vir hulle gedrag nie.
Die blote feit dat iemand met ʼn siektetoestand gediagnoseer word neem geen gevolge van hom weg nie. Inteendeel dit vereis juis ʼn groter verantwoordelikheid van die persoon om die siektetoestand, soos met enige ander siektetoestand, te bestuur en te beheer. Behandelingsprogramme fokus dus op die neem van verantwoordelikheid vir vorige gedrag, die aanleer van gesonde seksualiteit en om verhoudings in die toekoms binne integriteit te bou.

• Dit is seker ʼn lekker verslawing om te hê.
Net soos wat dit lekker is om soms n glas wyn te drink of een aand te gaan uiteet en dobbel is dit natuurlik ʼn gesonde deel om mens self seksueel gesond te kan uitleef. Enige iemand wat ʼn alkoholis, ʼn kompulisewe dobbelaar of dwelmslaaf is, of liefgehad het, sal egter kan getuig dat dit verseker nie lekker is nie. So is dit ook nie lekker om beheer te verloor oor jou seksuele uitlewing nie. Die voorkoms van depressie en selfmoordgedagtes is baie hoog by sulke mense.
• Seksverslaafdes doen hul gesinne groot leed aan.
Verslawing is altyd ʼn geval van “pyn bring pyn’. Die verslaafde sit met onverwerkte pyn en leemtes wat hulle dan op maniere probeer verdoof, vergeet of verplaas wat hul geliefdes werklik seermaak. In die geval van seksuele verslawing het dit gewoonlik te doen met geheime wat gehou word, ʼn bedekte seksuele lewe, die gevaar van seksueel oordraagbare siektes en die skending van vertroue. Dit is daarom noodsaaklik dat die verslaafde nie alleen in die proses van behandeling betrek word nie. Die gesin moet deur ʼn tyd van ernstige trauma, en soms ontnugtering ondersteun word.
Daar is professionele behandeling beskikbaar vir prosesverslawings waaronder seks en pornografie verslawings. Elim Kliniek in Kemptonpark kan gekontak word op 011 975 2951 of www.elimclin.co.za
Dr Craig lei ook ‘n groep vir seks, liefde en pornografie verslawings, sowel as ‘n groep vir vrouens wie se lewensmaats ontrou was in Pretoria. Belangstellendes kan vir Jolene skakel by 082 783 6633. Besoek ook gerus www.elmaricraig.co.za

Elmari specialises in the following:
 • Sexology
 • Individual Psychotherapy
 • Clinical Hypnotherapy
 • Sex therapy
 • Couples Therapy
 • Relationship/Marital Enrichment
 • Pre-marital Counselling
 • Conflict Resolution and Effective Communication Skills
 • Divorce Counselling
 • Trauma Counselling

 
The diagnoses and treatment of male and female sexual dysfunction, eg
 • Loss of sexual desire
 • Libido differences
 • Sexual Pain Disorders:
  Vaginismus,
  Dyspareunia,
  Vulvadinia ext
 • Inability to reach orgasm
 • Erectile dysfunction
 • Ejaculation control and timing
 • Sexual behaviour disorders
 • General Sexual Problems
 • Sexual Enrichment
CV