“Communication is to relationships what breath is to life” – Virginia Satir

Wanneer seks ʼn las word

Paul is 54 jaar oud en 27 jaar getroud. Hy sê: ‘Seks was van dag een af ʼn probleem. My vrou stel eenvoudig nie belang nie. Vir haar is seks ʼn plig. Sy geniet dit glad nie en inisieer nooit nie. Sy voel sy hoef nie te verander nie, en dink ek het net een ding op die brein. Ek dink aan egskeiding of wens ʼn ‘skelmpie’ kom oor my pad. Ons het al so baie hieroor baklei. Ek is raadop en voel soos ʼn mislukking.’

As seksuoloog sien ek letterlik honderde paartjies in my spreekkamer met ‘n soortgelyke verhaal. Daar is ʼn verskeidenheid van redes wat beide man en vrou se seksdrang kan beïnvloed en dikwels is die probleem multi-dimensioneel. Die sukses van wat tussen die lakens gebeur hang nouliks saam met die kwaliteit van die verhouding buite die slaapkamer. As ons fokus op die faktore wat veral die vrou affekteer is die volgende van belang:

 Ons dra dikwels baie swaar aan ons seksuele verlede of geskiedenis. Meestal het ons ongesonde of geen seksualiteitsopevoeding gehad nie. Jou seksuele bloudruk sê dus seks is verkeerd, pasop en jy mag dit nie geniet nie.
 Vrouens ervaar dikwels angstigheid rondom seks en die moontlikheid van swangerskap, en kan ook skuldgevoelens ervaar.
 Siektetoestande soos asma, artritis, angina, diabetes, veelvuldige sklerose, hartsiektes, beroerte, kanker en liggaamlike gestremdhede beïnvloed onder andere die seksuele verhouding.
 Wanneer ‘n vrou se eerste seksuele ervaring traumaties was, het dit dikwels ʼn langtermyn impak op haar persepsie van seksualiteit.
 ʼn Vrou se seksuele selfbeeld en gemaklikheid met haar lyf speel ook ‘n belangrike rol. As sy selfbewus en geïnhibeerd is gaan sy nie van seks hou nie.
 Seksuele trauma in die verlede het dikwels die gevolg dat ‘n vrou of man seksuele aversie begin ervaar. Daar is as’t ware lyf-herinneringe (body memories) wat op sellulêre vlak ingeprent is en onwillekeurige reaksies veroorsaak.
 Seksuele inhibisies is nou verwant aan seksuele ongeletterdheid en negatiewe persepsies oor seks. Ons word dikwels gebreinspoel met idees dat seks ‘n plig is, nie geniet behoort te word nie, en nie iets is waaroor gepraat word nie. Maak dus werk van jou inhibisies en leer jou liggaam ken.
 Die oomblik wat daar enige vorm van pyn ervaar word sal die seksdrang afneem.
 Hormone speel ‘n uitersbelangrike rol. Indien die man of die vrou se testosteroon telling onder die optimale vlakke is sal algemene dryf en veral seksuele dryf beïnvloed word.
 Sekere medikasie soos anti-depressante, die voorbehoedpil, bloedruk en cholesterol medikasie en vele meer kan seksdrang negatief beïnvloed.
 Die gebrek aan die korrekte seksuele inligting, kennis en vaardighede asook ervaring, kan passie inhibeer. Lees dus saam opvoedkundige boeke en besef dat om jou eie en mekaar se liggame te leer ken, ‘n proses is wat tyd neem.
 “Ons is net te moeg vir seks” is ‘n algemene klagte. Vandag se vinnige lewenspas, baie vroue wat self loopbane buite die huis het, die grootmaak van kinders en die algemene stres van die lewe, lei dikwels tot moegheid. Dit is normaal om nie in seks geïnteresseerd te wees as jy oormoeg is nie.
 Na die geboorte van ‘n kind, en ook tydens swangerskap, kan die vrou se seksdrang beduidend afneem. Dit kan toegeskryf word aan hormonale veranderinge en algemene moegheid. Gewoonlik keer die situasie na ses maande tot ‘n jaar weer terug na normaal.
 Die belangrikste faktor vir gesonde seks is egter dat jy van jou maat moet hou. Dat julle emosionele intimiteit ervaar, veilig bymekaar voel en effektief kommunikeer en konflik hanteer.
 ‘n Omgee, koesterende gevoel van liefde, respek en eenheid is die fondasie van ‘n gesonde seksuele verhouding.

Gaan spreek ‘n professionele professionele seksuoloog te spreek wat julle kan help om moontlike oorsake te identifiseer en die nodige behandeling of terapie kanvoor skryf. Hier is dikwels fisiologiese en emosioneel sielkundige elemente ter sprake wat holisties hanteer behoort te word. Dit is amper onmoontlik om self die probleme op te los. Hulp is noodsaaklik indien mens positiewe resultate wil sien.

Elmari specialises in the following:
 • Sexology
 • Individual Psychotherapy
 • Clinical Hypnotherapy
 • Sex therapy
 • Couples Therapy
 • Relationship/Marital Enrichment
 • Pre-marital Counselling
 • Conflict Resolution and Effective Communication Skills
 • Divorce Counselling
 • Trauma Counselling

 
The diagnoses and treatment of male and female sexual dysfunction, eg
 • Loss of sexual desire
 • Libido differences
 • Sexual Pain Disorders:
  Vaginismus,
  Dyspareunia,
  Vulvadinia ext
 • Inability to reach orgasm
 • Erectile dysfunction
 • Ejaculation control and timing
 • Sexual behaviour disorders
 • General Sexual Problems
 • Sexual Enrichment
CV