“Communication is to relationships what breath is to life” – Virginia Satir

10 Geheime van ‘n superverhouding

1. Die gras is nie altyd groener aan die ander kant nie.

2. Skree net as daar ʼn brand is.

3. Geluk kom in oomblikke langs die pad, nie aan die begin of einde van iets nie.

4. In voorspoed of teëspoed, rykdom en armoede, siekte en gesondheid… ʼn belofte, nie leë woorde nie.

5. Verskille is verskille, nie noodwendig goed of sleg, reg of verkeerd nie.

6. Eerlikheid en openlike kommunikasie oor gevoelens, waardes en gesindhede moet ʼn leefwyse word.

7. Gesamentlike groei is belangrik, maar jy moet ook alleen kan funksioneer en groei.

8. Geld is simbolies van sekuriteit, onafhanklikheid en mag, maar kommunikasie oor geld kweek begrip.

9. Passie en liefde, praat en kommunikeer, stilbly en luister, saam wees en emosionele intimiteit is nie noodwendig sinonieme nie.

10. Verander wat jy kan, en aanvaar dit wat jy nie kan verander nie.

Elmari specialises in the following:
 • Sexology
 • Individual Psychotherapy
 • Clinical Hypnotherapy
 • Sex therapy
 • Couples Therapy
 • Relationship/Marital Enrichment
 • Pre-marital Counselling
 • Conflict Resolution and Effective Communication Skills
 • Divorce Counselling
 • Trauma Counselling

 
The diagnoses and treatment of male and female sexual dysfunction, eg
 • Loss of sexual desire
 • Libido differences
 • Sexual Pain Disorders:
  Vaginismus,
  Dyspareunia,
  Vulvadinia ext
 • Inability to reach orgasm
 • Erectile dysfunction
 • Ejaculation control and timing
 • Sexual behaviour disorders
 • General Sexual Problems
 • Sexual Enrichment
CV