“Communication is to relationships what breath is to life” – Virginia Satir

Nee, nie 50 skakerings van grys nie, maar die hele reënboog!

Dit het eers begin met die veelbesproke trilogie: ’50 Shades of Grey’. Op die 13de Februarie 2015 is die film weergawe van die boeke vrygestel. Soos met die vrystelling van die bekende blou pilletjie vir erektiele disfunksie in 1998 gesprekvoering oor seksualiteit en seksuele probleme gefasiliteer het, so het 50 shades openlike gesprekvoering en nuuskierigheid oor BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) tot gevolg gehad. Vrouens veral het nou die ‘toestemming’ gehad om die erotiese materiaal te lees aangesien jy baie uit sou wees rondom die kuier tafel as jy sê jy het dit nog nie gelees nie. Mense se ervarings ten opsigte van die boeke en die film verskil natuurlik baie. Sommige is geskok ander vind dit stimulerend en wil graag daarmee eksperimenteer. Interessant genoeg was meeste mense teleurgestel in die film. In SA het dit net ‘n ouderdomsbeperking van 16, waar dit 18 in die Verenigde Koningryk is en 17 in Amerika.

Die positiewe uitvloeisel is dat daar nou openlik gepraat kan word oor hierdie vorm van seksuele spel alhoewel dit nie vir almal ewe aanloklik klink nie. Baie paartjies beoefen egter BDSM. En soos alles met bterekking tot seksualiteit is daar ‘n skaal van die basiese tot die baie gevorderde. ‘n Klap op die boud tydens die seksuele daad of om jou maat te blindoek (iets wat al die ander sintuie dan verskerp) lê waarskynlik aan die een kant van die spektrum waar iemand se ‘slaaf’ wees of erge fisiese pyn ervaar soos naalde wat onder die vel ingesteek word, flaggulasie met sekere voorwerpe, iemand brand met kerswas ensomeer meer na die anderkant van die skaal neig.

Die probleem met die hele 50 shades beweging is egter dat die regte inligting nie deurgegee word nie en dat mense wat nuut hieraan voorgestel word ‘n wanpersepsie kry oor wat dit behels. Daarom sien ek toenemend paartjies in my spreekkamer wat verhoudings en seksuele problem kry omdat hulle nie die regte inligting het nie. Meeste menses al nie pyn met seksuele stimulering en bevrediging vereenselwig nie, maar vir ander is dit ‘n ander vlak van seksuele intimiteit. Ek glo nie mens behoort of kan enigsins veroordelend wees in terme van mense se seksuele voorkeure nie. Dit gaan dus nie oor die reg en verkeerd hiervan nie, maar oor die hoe wanneer julle besluit om daarmee te eksperimenteer.

In wese gaan dit oor rolle wat ingeneem word waar die ene persoon total in beheer is, en die ander een beheer word, binne baie spesifieke rëels en grense. Party sal eerder verkies om in beheer te wees en pyn uit te deel en ander verkies om dit te ontvang en vir sommige albei rolle gemaklik inneem.

Dit is wel belangrik om te weet dat jy altyd jou maat se wense en grense moet respekteer indien jou maat nie te vinde is hiervoor nie moet jy dit bloot aanvaar. Soos BDSM in 50 shades uitgebeeld word grens dit egter meer aan mishandeling as BDSM. Daar word byvoorbeeld nie van ‘veilige woorde’ gebruik gemaak nie. Daar is subtiele en minder subtiele manipulering en ‘n aanvanklike magsverskil wat teen die kern van BDSM indruis.

Soos vir 50 skakerings van grys of vir die hele reënboog behoort die volgende struktuur of veilige grense te geld: Albei partye moet toestem (sonder enige manipulering of oorreding), maak seker dat julle die regte inligting het en dat dit niemand emosioneel skade berokken of fisies bedreig nie. Indien julle dus voel dit is iets waarmee julle wil eksperimenteer is openlike, earlike kommunikasie hieroor belangrik en maak seker julle verstaan waaroor dit werklik gaan. Weet ook dat julle die hele pragtige reënboog van seksuele spel en plesier kan ervaar sonder BDSM.

Elmari specialises in the following:
 • Sexology
 • Individual Psychotherapy
 • Clinical Hypnotherapy
 • Sex therapy
 • Couples Therapy
 • Relationship/Marital Enrichment
 • Pre-marital Counselling
 • Conflict Resolution and Effective Communication Skills
 • Divorce Counselling
 • Trauma Counselling

 
The diagnoses and treatment of male and female sexual dysfunction, eg
 • Loss of sexual desire
 • Libido differences
 • Sexual Pain Disorders:
  Vaginismus,
  Dyspareunia,
  Vulvadinia ext
 • Inability to reach orgasm
 • Erectile dysfunction
 • Ejaculation control and timing
 • Sexual behaviour disorders
 • General Sexual Problems
 • Sexual Enrichment
CV