“Communication is to relationships what breath is to life” – Virginia Satir

My man het ‘n affair….

Hierdie is een van die moeilikste situasies om te hanteer. Die eerste stap is dat jy self deur die verlies en trauma hiervan moet werk. Dit is gewoonlik baie moeilik om dit self te hanteer en dikwels is dit nodig om professionele raad en terapie te kry. Besluit dan eers of jy bereid is om jou man te vergewe en of daar ‘n moontlikheid is vir julle om hierdeur te werk en julle huwelik te red. As egskeiding die enigste opsie is moet jy sorg dat jy ‘n ondersteuningstelsel het. Jy moet ook besef dat die pad na herstel ‘n proses is en dat dit ‘n geruime tyd kan duur vir die praktiese dinge sowel as die emosies om te stabiliseer.

Die wyse van hantering van egskeiding met kinders hang af hoe oud die kinders is. Baie jong kinders vind dit dikwels moeilik om te verstaan. Hulle ka nook moeiliker hul gevoelens verbaliser en as ouers is dit belangrik om hulle te help om gevoelens te identifiseer. Ouer kinders kan die begrip beter konseptualiseer en het waarskynlik meer detail en inligting nodig. Dit is egter altyd belangrik dat beide ouers met positiewe intensies en integriteit sal optree om die trauma vir die kinders te beperk
.
Julle kinders is jonk en gaan julle albei se liefde, begrip en ondersteuning nodig hê. Die beste is gewoonlik dat jy en jou man saam met hulle gesels. Dit is nie nodig dat hulle weet van jou man se ontrouheid nie. Daar is altyd ‘n dinamika in ‘n huwelik en al is jy hoe kwaad en teleurgesteld moet jy onthou hy bly die pa van jou kinders en ter wille van hulle is dit nodig dat hulle ‘n gesonde verhouding met hul pa sal hê. Kinders het nou meer sekuriteit as ooit tevore nodig. Hulle moet besef dat die verbrokkeling van julle huwelik nie hulle skuld is nie en dat julle albei lief bly vir hulle. Mens kan in ‘groot prente’ praat. Soos om byvoorbeeld te sê dat dit soms gebeur dat volwassenes wegdyf van mekaar en nie meer lief is vir mekaar as man of vrou nie en dan is dit beter vir die ma en pa om in aparte huise te bly. Antwoord ook hulle praktiese vrae so duidelik as moontlik. Waar gaan pa bly, gaan hulle hul eie kamers hê en hoe gereeld gaan hulle hom sien. Skep soveel struktuur as moontlik.

Die kinders gaan tyd nodig hê om hul emosies te verwerk en aan te pas by die nuwe bedeling. Dit is dikwels ook sinvol om met die hulp van ‘n terapeut hulle te help om hul gevoelens en veral onsekerhede te verwerk. Met tyd kan hulle dan stadig aan die ander vrou in jou man se lewe bekend gestel word. Dit moet egter met sensitiwiteit en oorleg gehanteer word. Hulle moet voel dat hulle gevoelens geag word en jy en jou man moet verstaan dat daar dikwels baie weerstand by kinders in hierdie situasie is. Met die regte hantering hiervan sal hulle met tyd egter die situasie aanvaar.

Jou kinders se verhouding met hul pa staan apart van jou en jou man se mislukte huwelik of die redes vir die verbrokkeling van julle huwelik. ‘n Mens behoort alles in jou vermoë te doen om hulle nie te laat voel dat hulle hul pa wantrou of moet vergewe nie. Moet dus nie jou eie woede en hartseer ten opsigte van jou man aan jou kinders oordra nie.

Elmari specialises in the following:
 • Sexology
 • Individual Psychotherapy
 • Clinical Hypnotherapy
 • Sex therapy
 • Couples Therapy
 • Relationship/Marital Enrichment
 • Pre-marital Counselling
 • Conflict Resolution and Effective Communication Skills
 • Divorce Counselling
 • Trauma Counselling

 
The diagnoses and treatment of male and female sexual dysfunction, eg
 • Loss of sexual desire
 • Libido differences
 • Sexual Pain Disorders:
  Vaginismus,
  Dyspareunia,
  Vulvadinia ext
 • Inability to reach orgasm
 • Erectile dysfunction
 • Ejaculation control and timing
 • Sexual behaviour disorders
 • General Sexual Problems
 • Sexual Enrichment
CV